MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Pod ochranou křídel aneb Pomoc a bezpečí ze vzduchu
Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
30 let v sedle
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Boj policie proti drogám
Letecká služba Policie ČR - Napříč časem
Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

Osobnosti

Zde pro Vás připravujeme články o významných osobnostech bezpečnostních sborů. Chceme se ale věnovat i běžným řadovým příslušníkům, bez nichž by velké osobnosti nikdy nevyrostly. Ostatně právě ti malí, nenápadní a pro mnohé všední lidé tvoří dějiny....

Miloslav Preininger byl vysoký státní úředník, zatímco Václav Bečvář, Josef Hakl, Jan Klenner, Josef Kouba, František Ometák, František Mikš a Josef Laštovička řadoví policisté a četníci. Někdy do jejich osudu zasáhla nešťastná shoda okolností. Všichni však na svém místě poctivě plnili své povinnosti, věrně sloužili své vlasti a bojovali za její svobodu i s nasazením vlastního života. Tak, jako i mnozí jiní...

Stránky muzea do jisté míry zohledňují, jaké exponáty či dokumenty se k danému případu nacházejí v našich sbírkách. Proto jména pražských policistů, padlých v boji za svobodu v letech 1938-1945 a případy četnického strážmistra Aloise Taubera a poručíka SNB Václava Kabeláče najdete ve složce "Sbírky - ...symboly... - památníky".  Případ četaře pohraniční stráže Zbyňka Fialy je ve složce "Negativy a fotografie..."

Přiložen soubor: Vzpomínka na Václava Bečváře (129,17 kB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Miloslava Preiningera (743,46 kB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Josefa Hakla (612 kB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Jana Klennera (986,41 kB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Josefa Koubu (5,6 MB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Františka Ometáka (3,34 MB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na strážmistra Františka Mikše (213,34 kB)
Přiložen soubor: Vzpomínka na Josefa Laštovičku (2,98 MB)