MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Pod ochranou křídel aneb Pomoc a bezpečí ze vzduchu
Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
30 let v sedle
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

Prevence kriminality

Mládež a kriminalita - besedy pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol. Jedná se o program na objednání - vyřizuje oddělení kulturně výchovné činnosti muzea.

 

Muzeum Policie ČR – možnosti aktivit prevence sociálně patologických jevů pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Lektoři našeho muzea staví tyto aktivity především na základě vzájemného dialogu s posluchači a jsou schopni zodpovědět většinu jejich dotazů.

Úvod besedy je zpravidla koncipován v obecné rovině. Posluchačům jsou tedy vysvětleny pojmy, co je trestný čin, nutná obrana, orgány činné v trestním řízení a procesní postavení účastníků trestního řízení.

Následně se přechází ke konkrétnějším tématům jako je například problematika šikany, drogových závislostí, násilné trestné činnosti, osobního bezpečí a nehodovosti v silničním provozu. Vše je doplněno příklady z praxe, které naši lektoři v průběhu své aktivní služby u Policie ČR řešili, případně dalšími poučnými případy z policejní historie. Některé  jsou doplněny video či fotoprezentací. V případě zájmu a časových možností školní výpravy je možné besedu doplnit i následnou prohlídkou expozice s výkladem.

Beseda trvá zpravidla 1,5 hodiny a optimální maximální počet posluchačů je 40-50 osob. Témata a jejich obsah jsou lektoři schopni přizpůsobit věku posluchačů. Pokud jde o základní školy tak 8. – 9. ročník je z našeho pohledu k takové besedě nejvhodnější, neboť se jedná o nejrizikovější skupinu, která je ohrožena sociálně patologickými jevy.Návštěva preventivní besedy je zdarma.  Pokud chce školské zařízení besedu objednat, tak zde platí, čím dříve, tím lépe, jelikož volné termíny se rychle zaplňují mnohdy i s ročním předstihem. O besedy je ze strany pražských a středočeských škol enormní zájem. Za určitých podmínek jsme schopni provést besedu i přímo ve školském zařízení za předpokladu, že to vytíženost akcemi zde v muzeu, umožní.

Zásady návštěvy Muzea Policie ČR školními kolektivy

Muzeum Policie ČR je muzeum, jehož prostory jsou přístupné jak pro školní kolektivy a turistické zájezdy, tak pro širokou veřejnost k individuálním prohlídkám. Z tohoto důvodu je nutné, aby třídní kolektivy se chovaly ukázněně a nerušily v průběhu prohlídky další návštěvníky muzea.

Pokud se třídní kolektiv dostaví se zavazadly (batohy, tašky apod.), je nutné tyto odložit v šatně nebo na určeném místě.

V expozici je zakázáno dotýkat se zde vystavených předmětů.

Ve vnitřních prostorách muzea je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje. Proto není možné, aby zde školní výpravy svačily.  (Toto je možné pouze v době duben – říjen v zahradě muzea).

V prostorách muzea je za chování žáků a studentů odpovědný pedagogický dozor.

 

Příslušníci bezpečnostních sborů se vždy snažili účinnou represí proti pachatelům trestné činnosti, ale i preventivním dohledem a osvětou chránit životy a zdraví občanů i jejich majetek. Tato ochrana však bohužel nikdy nebyla dokonalá a strážci zákona také nikdy nemohli být všude. Proto je nezbytné, aby děti, mladiství i dospělí lidé přispěli ke své ochraně dodržováním zásad bezpečného chování...

Preventivní bezpečnostní pravidla týkající se střelných zbraní a munice jsou stručně zmíněny ve složce "Sbírky - Zbraně, střelivo, vojenská a policejní technika - Palné zbraně - Munice."

Ve sbírkových fondech Muzea Policie ČR i v jiných archivech jsou uloženy dokumenty, fotografie a exponáty o  historických případech trestné činnosti, z nichž lze čerpat preventivní poučení a varování i pro současnost. Některé z nich jsou zmíněny na těchto stránkách ve složce "Prevence" v přiložených souborech "Historie učitelka života" a "Zápisník strážmistra Klicpery", nebo ve složce "Sbírky", podsložkách "Negativy a fotografie - případy" a dalších...

Velmi smutný, ale zejména pro děti, jejich rodiče a vychovatele dodnes varovně poučný je případ z dubna roku 1914, kdy v Praze zmizel jedenáctiletý Rudolf Čáp. Doplatil svým životem na náhodné setkání se zločincem, který ho zavlekl neznámo kam. Stručný popis případu najdete v přiloženém souboru...

Přiložen soubor: Zmizení Rudolfa Čápa v roce 1914 (3,96 MB)