MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Vstupné

Plné vstupné: 100,- Kč
Snížené vstupné: 50,- Kč
(děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP)
Rodinné vstupné: 200,- Kč
(2 dospělí + 2 děti)

Otevírací doba

pondělí: zavřeno
úterý - neděle: 10.00 - 17.00

Běžící výstavy

Žijeme s vámi aneb MDA RIDE - kola kolům pomáhají
Rytíři nebes, 311. československá peruť
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Ochrana obyvatelstva

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz

Prevence kriminality

Mládež a kriminalita - besedy pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol. Jedná se o program na objednání - vyřizuje oddělení kulturně výchovné činnosti muzea.

Příslušníci bezpečnostních sborů se vždy snažili účinnou represí proti pachatelům trestné činnosti, ale i preventivním dohledem a osvětou chránit životy a zdraví občanů i jejich majetek. Tato ochrana však bohužel nikdy nebyla dokonalá a strážci zákona také nikdy nemohli být všude. Proto je nezbytné, aby děti, mladiství i dospělí lidé přispěli ke své ochraně dodržováním zásad bezpečného chování...

Ve sbírkových fondech Muzea Policie ČR i v jiných archivech jsou uloženy dokumenty, fotografie a exponáty o  historických případech trestné činnosti, z nichž lze čerpat preventivní poučení a varování i pro současnost. Některé z nich jsou zmíněny na těchto stránkách ve složce "Prevence" v přiložených souborech "Historie učitelka života" a "Zápisník strážmistra Klicpery", nebo ve složce "Sbírky", podsložkách "Negativy a fotografie" a dalších...

Velmi smutný, ale zejména pro děti, jejich rodiče a vychovatele dodnes varovně poučný je případ z dubna roku 1914, kdy v Praze zmizel jedenáctiletý Rudolf Čáp. Doplatil svým životem na náhodné setkání se zločincem, který ho zavlekl neznámo kam. Stručný popis případu najdete v přiloženém souboru...

Preventivní zásady týkající se střelných zbraní a munice jsou stručně zmíněny ve složce "Sbírky - Zbraně, střelivo, vojenská a policejní technika"...

Přiložen soubor: Zmizení Rudolfa Čápa v roce 1914 (3,96 MB)