MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Ochrana obyvatelstva
Letecká služba Policie ČR - Napříč časem
Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

Protidrogová prevence

Přednášky pro 2. stupeň základních škol a studenty středních a učňovských škol. Jedná se o program na objednání.

Součástí expozice Muzea Policie ČR je i stálá výstava Národní protidrogové centrály. Informace o její činnosti včetně preventivních programů najdete na internetové adrese:

https://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv.aspx