MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 922 183 fax: 974 841 091

Otevřeno pondělí - zavřeno úterý - neděle 10.00 - 17.00

Vstupné

Dospělí 50,- Kč
Důchodci, studenti a děti od šesti let 20,- Kč
Rodinné vstupné 100,- Kč

Běžící výstavy

Dagmar Vyhnálková, Jaroslav Tichý, Robert Kiss: Fotografie
Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb Jdeme tam, odkud ostatní utíkají
Knoflíková krása aneb 250 let výroby uniformových knoflíků firmy Tyssa
Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

Dopravní hriště

čt 13—15 h
so/ne 10—12 a 14—16 h

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz

Stálá expozice

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti  tedy nejméně od roku 1785. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů.  Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi. Cílem  je prezentace  policejních složek v demokratickém právním státě  a prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje.

Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie na našem území  v letech 1850 - 1938. Kromě množství  exponátů můžeme shlédnout stejnokroj čes. četnictva, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a porovnat ji se stejnokrojem, výstrojí a výzbrojí Uniformované stráže bezpečnosti. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části je pro návštěníky připravena  vybavená četnická stanice. Druhá část křížové chodby je věnována  expozici z let 1939 - 1945, činnosti našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava , ale i při nuceném nasazení v Německu. Této části vévodí pamětní deska se jmény 117 pražských policistů, kteří padli, byli popraveni či zavražděni v období let 1938 - 1945. Závěr části je věnován úloze příslušníků policie a četnictva v květnovém povstání a v odboji jako takovém. Třetí část expozice navazuje vznikem  SNBSboru národní bezpečnosti. Mapuje   vznik a vybavení PP 1 NB - Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti. Přibližuje Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd. Zájemci o poválečnou  historii , vznik a činnost Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou zejména StB - Státní bezpečností, naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části kříové chodby. Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů a zbraní v tomto období.  Postupujeme-li  ve směru prohlídky navštívíme postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z  URN - Útvaru rychlého nasazení. Další sál je věnován vývoji a činnosti dopravní služby od roku 1919 do současnosti. Významnou částí této expozice je výstava řidičských průkazů a jejich vývoj či exponáty, mapující vývoj zařízení pro měření rychlosti vozidel. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny historické jednostopé  dopravní prostředky používané bezpečnostními sbory - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák". Sousední sál je věnován dopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami včetně populárního "Nanuka" ze 60. let či unikátním strojem Jawa 350 se zdvojeným řízením pro výcvik. V přízemí lze také navštívit expozici kriminalistiky která mapuje nejen vývoj, ale ukazuje i nejzajímavější případy naší kriminalistiky. Expozice je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a  přístroje, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů. V I. patře muzea jsou  umístěny  expozice  ochrany obyvatelstva , expozice Národní protidrogové centrály přibližuje boj policie s drogovým podsvětím. Další rozsáhlé prostory jsou věnovány krátkodobým či dlouhodobým výstavám.