MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Ochrana obyvatelstva
Letecká služba Policie ČR - Napříč časem
Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

1957 - Grafická expertíza

Expertíza ručního písma zjišťuje pisatele textu psaného písmem kurzivním, perličkovým, hůlkovým a jeho kombinací, podpisů a paraf. K tomu využívá analytické, srovnávací a částečně grafometrické metody. Písmo je výsledkem velmi složitých psychologických a fyziologických procesů, které postupně formují jeho individuální charakter.

Ručně psaný projev má grafickou a jazykovou stránku. Znaky grafického projevu jsou identifikačními znaky pisatele. Expetízou jazykového projevu se zjišťují údaje o osobě pisatele (věk, vyjadřovací úroveň, povolání, zájmy, vzdělání), autor psaných projevů - jazyková analýza textů. Grafické expertizy se zabývají i určením pravosti různých dokumentů, zjišťováním a zčitelňováním textů, či zjišťováním podstaty a způsobu výroby padělaného či pozměněného písemného dokladu.

Součástí grafických expertíz je i zkoumání textů napsaných na psacích strojích. Každý znak či soubor znaků mají svůj individuální charakter, daný konstrukcí a technickým stavem stroje. I na strojově psaném textu se také projevují  vlastnosti pisatele.

Policejní vyšetřovatelé vyžadovali grafickou expertízu zpravidla v případech, kdy obsah textu zakládal podezření ze spáchání trestného činu (nebezpečné vyhrožování, vydírání, pomluva, krádeže, podvody atd.) nebo šlo o ověření totožnosti hledané či pohřešované osoby.

Předkládáme vám dva znalecké posudky, vypracované v roce 1957 vědeckotechnickým odborem hlavní správy veřejné bezpečnosti (předchůdce kriminalistického ústavu).

V prvním případě byly grafické expertíze podrobeny ručně psané poznámky vedoucího skladu, obviněného z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví formou krádeží pohonných hmot, maziv a dalšího materiálu. Takový skutek by byl zřejmě trestný i dnes.

Naopak na stroji psaný kritický text zkoumaný v druhém případě se zdá být z dnešního pohledu celkem neškodný. Ale psal se rok 1957, svoboda slova byla omezena a tak se jím na základě oznámení tehdejší vyšetřovatelé a a přibraní znalci museli též zabývat.

Z čistě odborného hlediska jsou ale oba znalecké posudky ukázkou precizní grafické expertízy...