MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Vstupné

Plné vstupné: 100,- Kč
Snížené vstupné: 50,- Kč
(děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP)
Rodinné vstupné: 200,- Kč
(2 dospělí + 2 děti)

Otevírací doba

pondělí: zavřeno
úterý - neděle: 10.00 - 17.00

Běžící výstavy

Žijeme s vámi aneb MDA RIDE - kola kolům pomáhají
Rytíři nebes, 311. československá peruť
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Ochrana obyvatelstva

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz

1990 - vražda četaře PS Zbyňka Fialy

Po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo i k postupnému rozvolnění ostrahy státních hranic. Část vojáků základní služby Pohraniční stráže (PS) byla přidělena jako posila pořádkové službě Veřejné Bezpečnosti (VB), která tehdy čelila značnému nárůstu pouliční kriminality.

Dne 17. prosince 1990 kolem 01:00 hod. projížděla obcí Řícmanice v okrese Brno - venkov motorizovaná hlídka, složená z příslušníka VB a dvou vojáků PS. Zde si povšimli podezřelého pohybu u prodejny masa a uzenin. Na chodníku před ní nalezli odcizené masné výrobky a spatřili siluetu muže, prchajícího přes zahrady. Při jeho pronásledování zastavili na boční cestě u transformátoru a vystupovali z vozidla. V tu chvíli třeskl nocí výstřel a střela ráže 9 mm zasáhla desátníka PS Zbyňka Fialu do pravé strany hrudníku. Druhý voják opětoval střelbu ze služební pistole vz. 82, ale bezvýsledně. Pachatel z místa činu uprchl. Hlídka co nejrychleji převezla raněného vojáka do nemocnice. Bohužel, devatenáctiletý Zbyněk Fiala smrtelnému zranění podlehl.

Zajištěná olověná střela ráže .38 (9mm) se stopami drážkovaného vývrtu hlavně byla podrobena balistické expertíze v kriminalistickém ústavu (KÚ) v Praze. Jako jedna z možných vražedných zbraní připadal v úvahu i revolver typu ZKR 590 GRAND. Při ohledání místa vloupání kriminalisté zajistili trasologické stopy bot a také speciální přípravek, který pachatel ponechal v zámku - takzvaný vyhmatávač dózických zámků, tedy klíč s vyvrtaným dříkem a výměnnou koncovou částí s ozuby. Operativním šetřením jako možného pachatele vytypovali 8 x soudně trestaného recidivistu J. R., který měl v Řícmanicích přechodný pobyt a z posledního výkonu trestu byl podmíněně propuštěn 27. 11. 1990. V něm si odpykával trest za vloupání do prodejny ve Vítějevsi na Svitavsku, při němž taktéž použil obdobného speciálního přípravku. KÚ tedy provedl mechanoskopickou a chemickou expertízu, při níž zjistil, že výměnné nástavce s ozuby na obou přípravcích jsou s největší pravděpodobností vyrobeny z jednoho kusu materiálu shodného chemického složení a jsou opracovány stejnými nástroji i technologií.

Další významný posun ve vyšetřování nastal 7. 2. 1991, kdy kriminalisté v lese poblíž místa přechodného bydliště obviněného nalezli zakopaný igelitový pytel (viz. přiložená fotodokumentace). Převezli jej na odbor kriminalistické techniky a expertíz (OKTE) do Brna, kde provedli ohledání. Při jeho otevření přednostně zajistili pachové a daktyloskopické stopy, lidské vlasy a mikrostopy. Pytel dále obsahoval výměnné nástavce na klíč, větší množství nábojů ráže .22 Long Rifle a ráže .38 Special (9 mm), vystřelenou nábojnici ráže .38 Special a střelnou zbraň - revolver ZKR 590 GRAND, který byl odcizen při vloupání do objektu SVAZARMu v Brně - Medlánkách již v roce 1975. Chemická expertíza konzervačního materiálu na zajištěných věcech potvrdila shodu s mazadlem, zajištěným při domovní prohlídce v místě bydliště obviněného. Shodu potvrdilo i vyhodnocení balistických, trasologických a dalších výše zmíněných stop.

Na základě shromážděných důkazů byl J. R. v roce 1993 pravomocně odsouzen za vraždu a krádež vloupáním k trestu odnětí svobody v délce 23 let. Svou vinu nikdy nepřiznal a usiloval o revizi procesu. Pokusil se také o útěk. Z vězení byl podmíněně propuštěn v roce 2007. V noci z 28. na 29. března 2008 se za použití výbušniny pokusil vloupat do trezoru na poště ve Starém Bydžově na Královéhradecku. Naštěstí neúspěšně střílel z pistole po zakročujících policistech, kteří ho vzápětí zadrželi. Soud mu uložil trest odnětí svobody na doživotí. Ve vězení nakonec spáchal sebevraždu.

Zbyněk Fiala byl in memoriam povýšen do hodnosti četaře. V rodných Sokolnicích u Brna na něj dodnes s pietou vzpomínají. Připomíná ho zde pamětní deska na pomníku padlých vojáků u kaple sv. Václava a také náměstí Zbyňka Fialy. Jeho obec, rodina i on sám si ale svůj životní osud jistě představoval jinak... Čest jeho památce.