MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Pod ochranou křídel aneb Pomoc a bezpečí ze vzduchu
Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
30 let v sedle
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Boj policie proti drogám
Letecká služba Policie ČR - Napříč časem
Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

1990 - vražda četaře PS Zbyňka Fialy

Ve sbírkách Muzea PČR se nachází i část fotodokumentace z vyšetřování případu vraždy vojáka Pohraniční stráže (PS)  Zbyňka Fialy, který padl v boji s ozbrojeným zločincem dne 17. prosince 1990 v Řícmanicích u Brna.

Zbyněk Fiala se narodil 23. května 1971. Povinnou základní vojenskou službu nastoupil 29. září 1989 u 4. brigády PS Znojmo (VÚ 5688 MV). Po základním výcviku a absolvování poddůstojnické školy psovodů v Libějovicích byl 17.7.1990 zařazen k záložní četě 3. praporu v Hrušovanech nad Jevišovkou a povýšen na svobodníka, dne 1.10.1990 pak na desátníka. V Hrušovanech se ve funkci pomocníka kynologa praporu podílel na výcviku služebních psů, k nimž měl velmi dobrý vztah již z civilu.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo k postupnému rozvolnění ostrahy státních hranic. Na základě zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 207/1990 Sb. ministerstvo vnitra přidělilo část vojáků základní služby PS jako posilu pořádkové službě Veřejné Bezpečnosti (VB), která tehdy čelila značnému nárůstu pouliční kriminality. Vojáci sloužili ve stejnokrojích PS, doplněných rukávovými páskami s nápisem SNB (později POLICIE) a služebním číslem. Jejich výzbroj: pistole vz. 82 ráže 9mm M, obušek, KASR, pouta a zpočátku ještě i bodák k samopalu vz. 58. Des. Z. Fiala byl od 1. listopadu 1990 odvelen k Okresní správě VB Brno-venkov. Byl rád, že může sloužit v rodném kraji a konat službu prospěšnou občanům...

Dne 17. prosince 1990 kolem 01:00 hod. projížděla obcí Řícmanice v okrese Brno - venkov motorizovaná hlídka Obvodního oddělení VB Pozořice (vozidlo Škoda 120 L), složená z příslušníka VB a dvou vojáků PS. Jedním z nich byl des. Zbyněk Fiala. Zde si povšimli neznámého muže, rychle odcházejícího od prodejny masa a uzenin v Husově ulici. V zámku dveří prodejny spatřili zasunutý odemykací přípravek a na chodníku před ní odcizené masné výrobky. Rozjeli se tedy směrem, kudy neznámý odešel. Zastavili v ulici U mlýnku a vystoupili z vozidla, aby propátrali okolí. Des. Fiala si jako první všiml muže, skrývajícího se za transformátorem a zvolal: "Tady je!" V tu chvíli třeskl nocí výstřel a střela ráže 9 mm zasáhla des. Fialu do pravé strany hrudníku. Druhý voják opětoval střelbu, ale bezvýsledně. Pachatel z místa činu uprchl tmou přes zahrady směrem ke koupališti. Hlídka co nejrychleji odvezla raněného vojáka do nemocnice. Bohužel,  Zbyněk Fiala smrtelnému zranění - průstřelu pravé plíce a silnému vnitřnímu krvácení - podlehl.

Při pitvě zajištěná olověná střela ráže .38 (9mm) se stopami drážkovaného vývrtu hlavně byla podrobena balistické expertíze v kriminalistickém ústavu (KÚ) v Praze. Jako jedna z možných vražedných zbraní připadal v úvahu i revolver typu ZKR 590 GRAND. Při ohledání místa činu kriminalisté zajistili trasologické a další stopy a také speciální přípravek na odemykání dozických zámků s výměnným koncovým nástavcem s pracovními ozuby, který pachatel ponechal zasunutý v zámku. Operativním šetřením jako možného pachatele vytypovali 8 x soudně trestaného recidivistu J. R., který měl v Řícmanicích přechodný pobyt a z posledního výkonu trestu byl podmíněně propuštěn 27. 11. 1990. V něm si odpykával trest mimo jiné i za vloupání do prodejny ve Vítějevsi na Svitavsku, při němž použil upraveného dozického klíče s podobným výměnným nástavcem. KÚ tedy provedl mechanoskopickou a chemickou expertízu, při níž zjistil, že výměnné koncové nástavce na obou přípravcích jsou s největší pravděpodobností vyrobeny z jednoho kusu materiálu shodného chemického složení a jsou opracovány stejnými nástroji i technologií.

6. 2. 1991 v 05:50 hod. byl J.R. zadržen. Při domovní prohlídce u něj kriminalisté zajistili věci pocházející z trestné činnosti a v blízkém lese nalezli zakopaný igelitový pytel. V rámci ohledání na odboru kriminalistické techniky a expertíz  (OKTE) v Brně z něj přednostně zajistili pachové a daktyloskopické stopy, lidské vlasy a mikrostopy. Pytel dále obsahoval výměnné nástavce na klíč, větší množství nábojů ráže .22 Long Rifle a ráže .38 Special (9 mm), vystřelenou nábojnici ráže .38 Special a střelnou zbraň - revolver ZKR 590 GRAND, odcizený při vloupání do objektu SVAZARMu v Brně - Medlánkách již v roce 1975. Chemická expertíza konzervačního materiálu na zajištěných věcech potvrdila shodu s mazadlem, zajištěným při domovní prohlídce. Shodu potvrdilo i vyhodnocení balistických, trasologických a dalších výše zmíněných stop.

Na základě shromážděných důkazů byl J. R. v roce 1993 pravomocně odsouzen za vraždu a krádež vloupáním k trestu odnětí svobody v délce 23 let. Svou vinu nikdy nepřiznal a usiloval o revizi procesu. Pokusil se také o útěk. Z vězení byl podmíněně propuštěn v roce 2007. V noci z 28. na 29. března 2008 se za použití výbušniny pokusil vloupat do trezoru na poště ve Starém Bydžově na Královéhradecku. Naštěstí neúspěšně střílel z pistole po zakročujících policistech, kteří ho vzápětí zadrželi. Soud mu uložil trest odnětí svobody na doživotí. Ve vězení nakonec spáchal sebevraždu.

Zbyněk Fiala byl se zpětnou platností od 16. 12. 1990 povýšen in memoriam do hodnosti četaře. V rodných Sokolnicích u Brna ho připomíná pamětní deska na pomníku padlých vojáků u kaple sv. Václava a náměstí Zbyňka Fialy. Jeho obec, rodina i on sám si ale svůj životní osud jistě představoval jinak... Čest jeho památce.