Muzeum Policie České republiky

Vnitřní expozice muzea

Vnitřní expozice muzea

Dopravní hřiště

Uctění památky zemřelých policistů a hasičů

Prezentace práce policistů

Nové exponáty - Jawa 500 OHC

Akce pro návštěvníky

Letecký snímek muzea

Noční nasvícení muzea

Slavnostní slib nových policistů

Muzeum Policie České republiky

Slavnostní akt s předáváním vyznamenání


CeníkPlné vstupné: 100 Kč


Snížené vstupné: 50 Kč

 •  sleva platí pro děti od 6 let
 •  osoby s průkazem ZTP od 19 do 65 let
 •  senioři starší 65 let a studenti s průkazem (ISIC, potvrzení o studiu, atd...)


Rodinné vstupné: 200 Kč

 •  sleva platí pro 2 dospělé + 2 děti


Skupinové vstupné nad 10 osob

 •  dospělí: 80 Kč
 •  děti: 40 Kč
 •  doprovod zdarma


Školní družina: 10 Kč

 • na osobu


Dopravní hřiště pro veřejnost: 20 Kč

 •  na osobu za hodinu


Zdarma

 •  děti do 6 let
 •  držitelé průkazu ZTP do 18 let
 •  držitelé průkazu ZTP/P
 •  držitelé karty ICOM (International Council of Museums)
 •  příslušníci Policie ČR, HZS ČR, ZZS hl. m. Prahy, MP hl. m. Prahy, Vězeňské služby ČR, zaměstnanci MV ČR (po předložení průkazu platí pro jeho držitele a děti  6 - 18 let)


Komentované prohlídky v expozici muzea pro skupiny od 10 osob výše je možné si objednat na e-mailové adrese kvc@muzeumpolicie.cz.

Je vždy však nutné vyčkat na potvrzení ze strany pracovníků muzea o její realizaci.


Těšíme se na vás.


Telefon pokladna: 974 824 855Upozornění pro návštěvníky


Plošina, umožňující bezbariérový vstup do muzea tělesně postiženým osobám,

má maximální nosnost 250 kg.

Do celého areálu muzea, včetně parku, platí zákaz vstupu se psy i jinými zvířaty.


Muzeum Policie ČR

Ke Karlovu 453/1

120 00 Praha 2

Těšíme se na vaši návštěvu