MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 922 183 fax: 974 841 091

Otevřeno pondělí - zavřeno úterý - neděle 10.00 - 17.00

Vstupné

Dospělí 50,- Kč
Důchodci, studenti a děti od šesti let 20,- Kč
Rodinné vstupné 100,- Kč

Běžící výstavy

Knoflíková krása aneb 250 let výroby uniformových knoflíků firmy Tyssa
Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

Dopravní hriště

čt 13—15 h
so/ne 10—12 a 14—16 h

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz

Dětský den na Karlově 25. 5. 10.00 - 16.00       

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován Švejcarovu nadačnímu fondu dětem - Karlov, který akci připravil.


Pražská muzejní noc 8. června od 19.00 do 1.00 hodin

 

Program

18.04.201830. 6. 2019 10.00 Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii
Velká figurální výstava mapuje vývoj stejnokrojů, odznaků, výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů působících na území České republiky od roku 1918 do současnosti.

Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

23.01.201931. 8. 2019 10.00 - 17.00 Knoflíková krása aneb 250 let výroby uniformových knoflíků firmy Tyssa
Výstava o historii i současnosti výroby kovových knoflíků v Čechách.

25.05.2019 10.00 - 16.00 Dětský den na Karlově
Bohatý doprovodný program pro veřejnost. Akci pořádá Dětská klinika na Karlově a Švejcarův nadační fond dětem. Vstupné je dobrovolné, celý výtěžek bude věnován Švejcarovu nadačnímu fondu dětem - Karlov, který celou akci připravil.

08.06.2019 19.00 - 1.00 Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Kompletní program na tento měsíc

Exponát měsíce: SCHEMATISMUS K.K. LANDWER, GENDARMERIE

SCHEMATISMUS K.K. LANDWER, GENDARMERIE

Schematismy c.k. Zeměbrany a četnictva - ročníky 1891,1897, 1905, 1911, 1912, obsahují dislokace a jmenné seznamy zeměbrany a četnictva. Některé z knih obsahují zároveň přiložené i mapy s vyznačením dislokací. Knihy jsou vázány, přičemž ročníky 1891 a 1905 jsou "vybaveny" dokonce zlatou ořízkou a jsou velmi reprezentativního provedení.

EXPOZICE

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická zařízení může návštěvník sám vyzkoušet. Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů. Cílem a účelem je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje a při řešení reálných specifických případů.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dětské dopravní hřiště je pro veřejnost OTEVŘENO od dubna do října (v závislosti na počasí)
čtvrtek 13.00 - 15.00
sobota 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
neděle 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
Jízda je možná pouze s cyklistickou přilbou (doporučujeme vzít si vlatní), půjčujeme kola a koloběžky. Doprovod zodpovídá za pohyb dětí na dopravním hřišti.

Mediální podpora muzea: Český rozhlas Regina DAB Praha

www.reginadabpraha.cz.

Program

18.04.201830. 6. 2019 10.00 Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii
Velká figurální výstava mapuje vývoj stejnokrojů, odznaků, výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů působících na území České republiky od roku 1918 do současnosti.

Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

23.01.201931. 8. 2019 10.00 - 17.00 Knoflíková krása aneb 250 let výroby uniformových knoflíků firmy Tyssa
Výstava o historii i současnosti výroby kovových knoflíků v Čechách.

25.05.2019 10.00 - 16.00 Dětský den na Karlově
Bohatý doprovodný program pro veřejnost. Akci pořádá Dětská klinika na Karlově a Švejcarův nadační fond dětem. Vstupné je dobrovolné, celý výtěžek bude věnován Švejcarovu nadačnímu fondu dětem - Karlov, který celou akci připravil.

08.06.2019 19.00 - 1.00 Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Kompletní program na tento měsíc